Arduino Bluetooth Modulü ile Led Yakma

Bu uygulamamız ile Arduino Bluetooth Modülü ile haberleşim led yakma uygulaması yapacağız.

Kullanacağımız malzemeler :

 1. Ledler ve buzzer
 2. HC-05 Bluetooth Modulü (veya HC-05)
 3. Arduino Uno(veya herhangi bir modeli)
 4. Android Telefon

Uygulamamız iki adet Led yakcaz ve bir buzzer dan ses çıkaracağız.

Kodlarımız :
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial btmodul(10,11);  // 10 ve 11. pin Rx ve Tx pinleri olacaktır.
char data; //data değişkeninin türünü char olarak ayarlıyoruz.
int led=13; 
int led1=3;
int buzzer=4;
void setup()
{
btmodul.begin(9600); // Seri iletişimi başlatır.
pinMode(led,OUTPUT); //13. pinimizi(led=13) çıkış yapıyoruz. 
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(buzzer,OUTPUT);
}
void loop()
{
if (btmodul.available()) {  // Eğer bluetooth bağlantısı varsa içindeki kodları çalıştırır. (Bu kısmı kullanmayada bilirsin.)
data = btmodul.read();   //Gelen değeri okuyoruz. ve data değişkenine aktarıyoruz.
if(data=='1') {  //Eğer Android'ten gelen değer "1" ise( yani 1 rakamına bastığımızda,)
digitalWrite(led,HIGH);}  //digitalWrite ile 13. pini (HIGH) yaparak Ledimizi yakıyoruz. 
else if(data=='0'){    //Eğer Android'ten gelen değer "2" rakamı ise
digitalWrite(led,LOW); }  //digitalWrite ile 13. pini (LOW) yaparak Ledimizi söndürüyoruz. 
else if(data=='g'){  // Eğer "g" tuşuna basılırsa;
digitalWrite(led1,HIGH); // ledi 0.1 saniye aralıklarla yakıp söndür
delay(100);
digitalWrite(led1,LOW);
delay(100);
}
else if(data=='k'){  // Eğer "k" tuşuna basılırsa,
digitalWrite(buzzer,HIGH);  // Buzzer'ı 1 saniye aralıklarla aktif et.
delay(1000);
digitalWrite(buzzer,LOW);
delay(1000);
}
}
}
Devre Tasarımı :

Arduino Bluetooth Modulü ile Led Yakma 1

Yukardaki kodlarımızı Arduino muzun içine attıktan sonra devremizi kurup çalıştırabilirsiniz . Android telefonunuza GooglePlay den Bluetooth modülünden haberleşme için Arduino Bluetooth Controller uygulamasını indirerek modül ile eşleştirip kontrol edebilirsiniz. Kontrol için “1,0,g ve k” karakterlerini kullanarak çalıştırğını görebilirsiniz.

Read More