LM 35 ile Dijital Termometre Arduino

LM35 sensörü, 0 °C ile 100 °C arasında sıcaklık ölçümü yapabilen 3 bacaklı bir entegredir. Sıcaklığa bağlı olarak çıkışında analog gerilim verir. Çıkışta alınan gerilim sıcaklık ile doğrusal özellik gösterir.

Orta bacağından verilen gerilim her °C başına 10mV gerilim üretir.Örneğin; oda sıcaklığı 18 °C ise çıkış 180 mV olur

LM35 Sıcaklık Sensörü:

 • LM35 analog bir sensördür.
 • LM35 hassas ve doğrusal bir sıcaklık sensörüdür.
 • -55 ile +150 derece arasındaki sıcaklıkları ölçebilir.
 • 1 derecelik sıcaklık artışında çıkışı 10 mV artar.
 • Giriş gerilimi olarak 4 V-30 V arasında çalışabilir.
 • 3 adet bacağı vardır
 • 1.bacak=besleme
 • 2.bacak=data
 • 3.bacak=toprak(GND)

LM 35 ile Dijital Termometre Arduino 1

Arduino Kodlarımız :

#include <LiquidCrystal.h>

#define RS 8

#define ENABLE 9

#define D4 4

#define D5 5

#define D6 6

#define D7 7

LiquidCrystal lcd(RS, ENABLE, D4, D5, D6, D7);

const int analogInPin = A0; // Analog giris pini

int sensorValue = 0; // Analog gerilim dijital donusum degeri

float sensormVolt = 0; // Analog giris gerilimi

float temp = 0;

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SICAKLIK:");

}

 

void loop() {

sensorValue = analogRead(analogInPin);

sensormVolt = ((float)sensorValue * 5000) / 1023;

temp = sensormVolt / 10.0;

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(temp);

lcd.print(" derece");  // devamına birimi olan derecece yaz.

delay (1000);      // 1 sn bekle

 

}

Diğer yazımızda STM32 üzerinde gerçekleştireceğiz.

Read More