C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı

C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı C# da kullanıcılara dialog penceresi ile nasıl iletişime geçeceğinize bu yazımızda değineceğiz.

Kullanıcı çeşitli işlemler yaparken bazı önemli durumlar meydana geldiğinde, uyarı, bilgilendirme ve hata mesajları göstermek için açılan, yardımcı pencerelerdir. Ayrıca kullanıcının bu pencere üzerindeki seçimine bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını da sağlayabiliriz. Konuya en iyi örnek, office uygulamalarında Kapat butonuna tıklandığında açılan aşağıdaki pencere olacaktır.

Basit Bir Bildirim Penceresi Oluşturma :

C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı 1

En basit haliyle bir mesaj penceresi başlık ve kullanıcıya sunulacak bir mesajdan oluşur.  Metodun 1.parametresi mesajı, 2.parametresi başlığı gösterir.

MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Tamamlandı!", "Bilgilendirme Penceresi");

 

 

Evet Hayır İşlemli Pencere Oluşturma :

C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı 2

DialogResult secenek= MessageBox.Show("Kaydı veritabanına kaydetmek istiyor musunuz?", "Bilgilendirme Penceresi",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Information);
if (secenek == DialogResult.Yes)
{
//Veritabanına kayıt ekleyen kodlar
}
else if(secenek==DialogResult.No)
{
//Hayır seçeneğine tıklandığında çalıştırılacak kodlar
}

 

 

Göstermek istediğiniz butonlar :

MessageBoxButtons Gösterilecek Seçenekler
AbortRetryIgnore İptal-Yeniden Dene-Yoksay
OK Tamam
OKCancel Tamam-İptal
RetryCancel Yeniden Dene-İptal
YesNo Evet-Hayır
YesNoCancel Evet-Hayır-İptal

MessageBox İconları :

MessageBoxIcon
Asterisk Error Exclamation Hand Information Question Stop Warning

Messagebox kullanımı en sade olarak anlatmaya çalıştım. Lütfen yazımıza yıldız vermeyi unutmayınız.

Read More