Uygulamayı Windows Başlangıcına ekleme Delphi

Delphi dili ile yazmış olduğunuz uygulamanızı windows başlangıcına eklemek için aşağıda vereceğimiz unit yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

uses Registry;
 
procedure writeStartUp;
var
 fRegistry: TRegistry;
begin
 fRegistry:=TRegistry.Create;
 try 
  fRegistry.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
  fRegistry.OpenKey('SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun', True);
  fRegistry.WriteString('Uygulama','C:Project1.exe');
  fRegistry.CloseKey;
 finally
  fRegistry.Free;
 end;
end;

Read More