MS SQL Kolon Adını Tüm Tablolarda Arama

MSSQL Microsoft firmasının oluşturduğu bir veritabanı türüdür. Güçlü bir veritabanı olan MSSQL ile aşağıdaki kod bloğu yardımıyla istemiş olduğumuz bir kolonu tüm tablolarda aratıp geriye kolon adı ve tablo ismi olarak veri döndürebiliriz. Çok fazla uzatmadan Kodlarımıza geçelim

SELECT COLUMN_NAME as KolonA_Adi, TABLE_NAME as Tablo_Adi
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE 'aranacak kolon adı'

Yukarıdaki kod sayesinde arama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Read More