Aynı fazda ışınım veren ışık kaynağı. İngilizce “ışınım uyarılmış yayım ile ...