Sinyal gürültüsü, en temel anlamıyla, bir iletişim sinyalini etkileyen, bozan istenmeyen ...