Mikrodenetleyici PIC16F877A, CCP modüllerini kullanırsak, sadece RC1 ve RC2 pimleri üzerinde ...