Mikrodenetleyici PIC16F877A, CCP modüllerini kullanırsak, sadece RC1 ve RC2 pimleri üzerinde ...

Ccs C ile termometre uygulamasına bakacağız birlikte. Proje için Lm35 sıcaklık ...