ARM-Chip

STM32F103 1602A LCD Bağlantısı

Bugün sizlere STM32F103 32 bit arm işlemcili kartımız ile LCD ekrana nasıl bağlantı kurulur ve yazı yazılır onu inceliyeceğiz.


Stm32 kartımızı nasıl arduino ide ile bağlantı kurup programladığımızı diğer yazılarımızda ayrıntılı olarak paylaştık. Bu kısımda sorun yaşıyanlar önceki yazılarımıza bakarak sorunları çözebilirsiniz.

STM32F103 1602A LCD Bağlantısı 1

Öncelikle LCD mizin pinlerini bağlamak ile başıyalım :

 1. LCD Rs ->A1
 2. LCD E (en) -> A2
 3. LCD D4 -> A3
 4. LCD D5 -> A4
 5. LCD D6 -> A5
 6. LCD D7 -> A6
 7. LCD RW -> GND
 8. LCD A -> +5V
 9. LCD K -> GND
 10. LCD Vss -> GND
 11. LCD Vdd -> +5V
 12. LCD V0/Vee -> Potansiyometre (Ekran Kontrastı İçin )

STM32F103 1602A LCD Bağlantısı 2

Gerekli Bağlantıları yaptıktan sonra Arduino ide mizi açarak aşağıdaki kodları derleyebilirsiniz.

/* 
 * Konu : LCD - 1602 serisi pin çözümü
 * Tarih : 18/01/2018
 * M. Enes KALE
 * info@kodmek.com
*/
 
// Kütüphane
#include <LiquidCrystal.h>
 
// Arayüz ilişkisi için pinlerimiz
LiquidCrystal lcd(1,2,3,4,5,6);
 

 
void setup() {

 

  
}
 
void loop() {
  // LCD Başlangıç ayarları
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setCursor(6,0);     // 1.satır
 lcd.print("Kodmek"); // 1.satır metin
 lcd.setCursor(6,1);     // 2.satır
 lcd.print("MueN");    // 2.satır metin
 lcd.noDisplay(); // LCD Ekranı Sil
 delay(500);
 lcd.display();  // LCD Ekranı Göster
 delay(1000);

}

İşlem bukadar yukardaki kodları derliyerek kartımıza atalım kartımıza nasıl yükleyeceğimizi ve bağlantıları önceki yazımızda ele almıştık.

STM32F103 Kod Yükleme Bağlantı Şeması için Tıklayınız.
STM32F103 Arduino İDE tanımlama için Tıklayınız .

Arduino haric C dili ile programa için Mped compiler kodları :

#include "TextLCD.h"
DigitalOut myled(LED1);
TextLCD ark(PA_1,PA_2,PA_3,PA_4,PA_5,PA_6);
int main()
{
  ark.printf("Kodmek");
  float i=0.0;
  while(1) {
    ark.locate(0,1);
    ark.printf("%f",i);
    i=i+0.5;
  }
}