Örnek cümlede kaç tane sesli harf olduğunu bulan fonksiyon

X