C
C dili

C ile sesli harfleri bulan fonksiyon

Örnek cümlede kaç tane sesli harf olduğunu bulan fonksiyon : Bu fonksiyon sayesinde girceğiniz cümlede kaç adet sesli harf olduğunu yazmaktadır.


Kodlarımız :

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  int sesli(char cumle[]){
    char sesli[]="aeiou"; //sesli harfler
    int i=0,a,sayac=0;
    while(cumle[i]!='\0'){ //cümle bitene kadar döngü kur
      for(a=0;a<5;a++) //sesli harfleri gez
        if(cumle[i]==sesli[a]){ //cümledeki bir harf sesli harflere eşitse sayacı bir artır
          sayac++;
          break;
        }
     i++;
    }
    return sayac; //sayac değerini geri döndür
  }
  main(){
    char cumle[100];
    printf("Cumle Girin: ");
    gets(cumle); //gets ile cümleyi al
    printf("Cumlede %d sesli harf var",sesli(cumle)); //sonucu ekrana yazdır.
  }