C : Girilen 10 sayının ortalamasını alan fonksiyon

Programlama
X