Csharp
Csharp

C# DataGridView seçili olan satırı gösterme

C# DataGridView seçili olan satırı textbox da gösterme işlemini yapalım bu yazımızda.


Öncelikle seçili satırı direk DataGridView in tıklama eventine yazabilirsiniz veya bir butona adayarak seçme işlmenini gerçekleştirebilirsiniz. Ben DataGridView tıklama Eventine yazdım .

Seçme işlemi için “dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();” kodunu kullandım . CurrentRow sayesinde seçili satırı belirledik. Cells[1] kısmı ilede hangi hücreyisi alacağımızı belirledik. ondan sonraki işlem ise içeriği String çevirerek çekme işlemi oldu.

Kodların Kullanımı :
      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();