Csharp
Csharp

C# datetimepicker kullanımı

Datetimepicker C# ın tarih componentdir. Bu yazımızda bu componentin özellikleri ve kullanımına değineceğiz.


dateTimePicker : Tarih eklemek için kullanılır.

Text Özelliği: dateTimePicker’in metin bölümünü temsil eder.

Value Özelliği: Seçili tarihin değeri öğrenilir.

private void uygula_Click(object sender, EventArgs e)
 
{
 
label1.Text = dateTimePicker1.Value.ToString();
 
}

Format Özelliği: dataTimePicker’in tarih görünümünü değiştirmek için kullanılır.
Long seçilirse : 26 Nisan 2018 Perşembe
short seçilirse : 26.04.2018
Custom Ayarı için : dd.MM.YYYY yapılabilir noktalar isteğe göre değiştirilebilir.

Properties’ten MaxDate ve MinDate değerlerini değiştirerek maksimum ve minumum tarih değerlerini değiştirebilirsiniz.Bu sayede tarih kısımının en son hangi tarihe kadar görüntüleneceğini veya başlangıç olarak hangi tarihi görüntülenebileceğini sınırlıyabilirsiniz.

Sizinde eklemek istediğiniz bir yer varsa yorum olarak ekleyebilir ve bizlere katılabilirsiniz.