Csharp
Csharp

C# Merkez Bankası Döviz Kuru Çekme Kodları

C# ile döviz kurlarını nasıl çekeceğimize bakacağız birlikte. Uygulamamızda Merkez Bankasının hazırlamış olduğu XML dosyasını çekeceğiz. Bu XML dosyasında istediğimiz Döviz türünü alabiliriz. XML dosyasını çekip dataset’ e atıyoruz.


Şimdi ufak bir fonksiyon hazırlıyalım bu kodlar sayesinde istediğiniz dövizi çekebilirsiniz

Kodlar :

private double Euro = 0.0;
private double Dolar = 0.0;
private DataSet dsDovizKur;
 
private void DovizKur()
{
  dsDovizKur = new DataSet();
  dsDovizKur.ReadXml(@"http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml");
  DataRow dr = dsDovizKur.Tables[1].Rows[0];
  Dolar = Convert.ToDouble(dr[4].ToString().Replace('.', ','));
  dr = dsDovizKur.Tables[1].Rows[14];
  Euro = Convert.ToDouble(dr[4].ToString().Replace('.', ','));
}

Yukardaki fonksiyon sayesinde Kurları çekebilirsiniz.