Delphi
Delphi Rad Studio

Android’de Özel Yazı Font Kullanma – Delphi

Delphi firemonkey üzerinde android bir proje tasarlarken kendi özel fontumuzu kullanmak için yapmamız gerekenler


1. Örneğin eklemek istediğmiz yazı fontu GillSansUltraBold.ttf ise, bunu proje dosyamıza kopyalayıp Deployment’dan projemize ekleyelim. Yolunu assets\internal\ verelim.
2. Project —> Add to Project menüsünden FMX.FontGlyphs.Android.pas (C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\18.0\source\fmx) dosyasını projemize ekleyelim. Bu dosyayı proje dosyamıza kaydedelim.
FMX.FontGlyphs.Android‘de iken, 
3. Uses’a System.IOUtils ekleyelim.
4. TAndroidFontGlyphManager.LoadResource; procedure satırını bulalım.
5. FontFile: string; değişkenini ekleyelim.
6. Typeface := TJTypeface.JavaClass.create(FamilyName, TypefaceFlag);  satırını bulup aşağıdaki satırlar ile değiştirelim.
FontFile := TPath.GetDocumentsPath + PathDelim + CurrentSettings.Family + ‘.ttf’;
 if FileExists(FontFile) then
   Typeface := TJTypeface.JavaClass.createFromFile(StringToJString(FontFile))
   else
     Typeface := TJTypeface.JavaClass.Create(FamilyName, TypefaceFlag);

7. Fontunda değişiklik yapmak istediğiniz nesnenin,
    Properties–>TextSettings–>Font–>Family kısmına Deployment’dan eklemiş olduğunuz font dosyasının adını yazalım. Örneğin; GillSansUltraBold eklemiştik, bunu aynen Family’e yazıyoruz.
Derleme işlemi yaptığımızda mobilde (android) font değişmiş olacak.

Yukardaki işlemler sayesinde android projenize istediğiniz fontu ekleyebilirsiniz.