Arduino-Logo-1

Arduino ile LCD I2C Protekolü Kullanımı

Arduino ile LCD haberleştirmek için 9 adet kabloya ihtiyacınız var buda hem pin işgali hemde çok fazla kablo işgali ile projenizi karışık bir hale sokmaktadır.Bu sorunu I2C protokolü kullanarak düzeltebilirsiniz.Bazı modüllerin üzerinde geldiği gibi ayrı olarak da satılan IIC i2c modülü ile bu sorunu çözebilirsiniz.


I2C modülü sayesinde enerji pinleri haric 2 tane pin yardımı ile Sda ve Scl üzerinden süre bilmektesiniz.Öncelikle bunun için bir I2C kütüphanesine ihtiyacınız var bu kütüphaneyi aşağıdan web sitemiz aracılığı ile indirebilirsiniz.

I2C Nedir?

I2C haberleşmesinde, haberleşmeyi kontrol eden master cihazı bulunur. Her haberleşmede bir tane master bulunmalıdır. Haberleşmenin sağlanabilmesi için haberleşme hattına en az bir adet slave (köle) cihaz bağlanmalıdır. Hatta bağlanan birden fazla slave cihazlardan hangisinin veri aktaracağına, master cihaz karar verir. Böylece hat sayısında bir değişiklik olmadan birden fazla cihazla haberleşme sağlanır.

i2c_lcdbaglantisi

Arduino türü SDA pini SCL pini
Arduino Uno A4 A5
Arduino Mega 20 21
Arduino Leonardo 2 3
Arduino Due 20 21
Arduino Nano A4 A5
//Kodmek Örnek I2C LCD kodu
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
 
void setup()
{
// LCD yi çalıştır
lcd.begin();
lcd.backlight();
 
// Ekrana yazdırılacak metin
lcd.print("Proje Hocam");
}
 
void loop()
{
}