arduino lcd

Arduino LCD Kullanımı

LCD 16*2 yani 16 sütun 2 satırdan oluşuyor toplam 32 karektere yazı yazabiliyoruz.LCD toplam 16 pinden oluşur ve 10 pini kullanarak ekrana yazı yazdırabiliriz. Ekran kontrantını ayarlamak içinde bir tane potansiyometre kullanıyoruz.


LCD’yi kullanmak için kütüphaneye ihtiyacımız var. Kütüphaneyi normalda Arduino IDE programında …… klosörünün içine atıyoruz ama LCD kütüphanesi zaten IDE programında mevcut ayriyeten indirmeye gerek yok.

Kodlarımız :

//Kodmek.com
#include<LiquidCrystal.h> // Kütüphaneler programa bu şeklde eklenir.
LiquidCrystal LCD(2,3,4,5,6,7); // LCD'nin data pinileri olarak adlandırabiliriz.
// Bunların dışındaki pinler vcc, 2 gnd ve constant pini toplam 10 pin.
void setup(){
LCD.begin(16,2); //16 satır 2 sütun olan LCD'yi tanımladık
// Piyasada 20*4 LCDlerde var onlar için "LCD.begin(20,4);" yazılması gerek.
LCD.clear();// LCDdeki tüm karakterleri ve yazıları siler. Yeni birşey yazarken bunu kullanamazsanız
// LCD'de karmaşık olarak harf yada karakter gösterir.
}

void loop(){
LCD.setCursor(0,0); // Bu kod ile 1. satır ve ilk sütuna kursörümüzü çektik.
LCD.print("LCD kullanim"); // 1. satıra LCD kullanim yazdık Türkçe karakter desteklemiyor.
LCD.setCursor(5,1); // Kursörü 5. satır 2. sütuna çektik
LCD.print("Arduinocu");
lcd.blink(); //Kursorü yakıp söndürmek için.
delay(100); // Kursor 100 milisaniyede bir yanıp sönüyor.
}

Arduino LCD Kullanımı 1