PHP Dosya Adını Değiştirme Ve Taşıma rename() Fonksiyonu

Php ile bir dosyanın adını değiştirmek için rename() fonksiyonunu kullanmamız gerekmektedir. Bu fonksiyon ile sadece dosya ismini değiştirmekle kalmaz dosyayı taşılabilirizde. Şimdi fonksiyonumuza detaylı bakalım :


Bir dosya veya dizinin eski adını kullanıcı tarafından belirtilen yeni bir adla değiştirmeye çalışır ve gerekirse dizinler arasında Taşıma yapabilir. Eğer, parametreler aynı dizini gösteriyor ise dosya adı değiştirilir, Farklı dizinleri gösteriyorsa taşıma işlemi gerçekleşir.

Kullanıcı tarafından belirtilen yeni ad zaten varsa, rename() fonksiyonu bu adın üzerine yazar. Dosyanın eski adı ve kullanıcı tarafından belirtilen yeni ad, rename() fonksiyonuna parametre olarak gönderilir ve başarı durumunda TRUE ve hata durumunda FALSE döndürür.

rename(old, new, context)

<?php
rename("one.txt","two.txt");
?>

Yukardaki kod ile dosya aynı dizinde sadece adı değişmektedir.

rename("test.txt", "ornek/deneme.txt");

Yukardaki kod çalıştırdığınızda test.txt dosyası ornek dizini altına deneme.txt olarak taşınır. Hata vermemesi için ornek dizini önceden olması gerekmektedir.

Choose your Reaction!
Leave a Comment