PHP ile Dosyaları açmak ve kapatmak fopen() – fclose()

Php fonksiyonlarından fopen() ve fclose() fonksiyonlarından bahsedeceğiz bu yazımızda. Php ile dosya açıp kapamaya yarayan bu fonksiyonlarımız ile ister sunucumuzdan ister urlden dosya açabiliriz. Dosya işlemlerini kullanarak, dosyaya veri yazmak ve dosyada veri okumak için dosyanın uygun kip ile birlikte açılmış olması gerekir. fopen() fonksiyonu bir dosya veya URL açar. Fonksiyon başarısız olursa, FALSE ve hata durumunda bir hata döndürür. Hata çıkışını gizlemek için fonksiyonun adının önüne “@” ekleyin.


fopen(filename, mode, include_path, context)

filename: Gereklidir. Açılacak dosyayı veya URL’yi belirtir.

mode: Erişim türünü belirten zorunlu bir parametredir.

Aşağıdaki olası KİP değerlere sahip olabilir:

“r”: Salt okunur anlamına gelir. Dosyanın başında başlar. Dosya yoksa FALSE değerini döndürür.

“r +”: Okuma / Yazmayı temsil eder. Dosyanın başından başlar. Dosya yoksa FALSE

“w”: Yalnızca Yazmayı temsil eder. Dosyanın içeriğini açar ve temizler veya yoksa yeni bir dosya oluşturur.

“w +”: Okuma / Yazmayı temsil eder. Dosyanın içeriğini açar ve temizler veya yoksa yeni bir dosya oluşturur.

“a”: Yalnızca Yazma’yı temsil eder. Açılır ve dosyanın sonuna yazar veya yoksa yeni bir dosya oluşturur.

“a +”: Okuma / Yazmayı temsil eder. Dosyanın sonuna yazarak dosyanın içeriğini korur.

“x”: Yalnızca Yazma’yı temsil eder. Yeni bir dosya oluşturur ve dosya zaten varsa FALSE ve bir hata döndürür.

“x +”: Okuma / Yazma’yı temsil eder.Yeni bir dosya oluşturur ve zaten varsa FALSE ve hata verir.

include_path: (php.ini) Dosyasında, dosyayı aramak istiyorsanız 1 olarak ayarlanmış isteğe bağlı bir parametredir.

context : İsteğe bağlı. Dosya tanıtıcısının bağlamını belirtir. Bağlam, bir akışın davranışını değiştirebilen bir seçenekler kümesidir.

<?php
$file = fopen( "test.txt", "r" );
?>

Özellik olarak nitelendirdiğimiz 2. parametre dosyanın okuma biçimidir.

r -> sadece okumak için w -> sadece yazmak için a -> dosya üzerine eklemek için

fopen() uzak dosyaları belirtebilir. PHP sizin için otomatik olarak bir HTTP / FTP bağlantısı açar ve dosya tanıtıcısını döndürür.

$dosya = fopen("http://www.google.com","r");

fclose()

Dosyaları kapatma PHP’deki fclose() fonksiyonu, açık dosya işaretçisi ile gösterilen bir dosyayı kapatmak için kullanılan dahili bir fonksiyondur. fclose() fonksiyonu başarı durumunda

<?php
$dt = fopen('dosya.txt', 'r');
fclose($dt);
?>
Etiketler: ,
Choose your Reaction!
Leave a Comment